Antifonarium Tsgrooten

bannerbeeld digitalisatie

Het digitaliseringproces

Het digitaliseren van een manuscript met de afmetingen en de ouderdom van Antifonarium Tsgrooten, gebeurt niet in een handomdraai. Niet alleen moet het handschrift met de nodige zorg worden behandeld, ook moeten verschillende keuzes worden gemaakt over het inscannen, de nabewerking en de presentatie van de scans. Om aan deze vereisten te voldoen, is samenwerking tussen verschillende teams en delen van expertise binnen de bibliotheek van heel groot belang.

Een eerste keuze was het boek in te scannen met de look-and-feel van het oorspronkelijke, 500 jaar oude manuscript. Dit betekent dat niet elke pagina apart zou worden ingescand, maar de beide pagina's samen die men ziet als het boek is opengeslagen. Veel zorg moet daarom worden besteed aan de voorbereiding van het scannen. Het boek moet heel fijn gepositioneerd worden op de boekenwieg, de focus van de scanner heel precies ingesteld en de ondersteuning van het boek regelmatig aangepast aan het omslaan van de pagina’s. Eens deze acties verfijnd zijn, kan het eigenlijke scanwerk beginnen.

Het boek is in hoge resolutie ingescand om een goede zoom toe te laten (300 dpi op ware grootte) en om een digitale kopie te genereren die op langere termijn toegankelijk blijft. Gebruik van kleurkaarten en colour management laten toe de kleur van het origineel zeer goed te benaderen in het digitale beeld. De vele miniaturen in het boek komen op deze manier beter tot hun recht. De nabewerking van de scans is ook tot een minimum beperkt gebleven door de nauwkeurigheid van de scaninstellingen.

Het resultaat van het digitaliseringsproces zijn grote, onhandelbare bestanden, archiveringskopieën van wel 500 MB groot. Niet direct bruikbaar voor de website. Daarom worden ze in een werkbaar formaat omgezet dat zal worden gebruikt voor de ontsluiting.
Het bovenstaande filmpje geeft een impressie van dit proces.

Universiteitsbibliotheek
Rozier 9
t + 32 9 264 38 51
f + 32 9 264 38 52
libservice@ugent.be

© 2008 Universiteitsbibliotheek Gent