Antifonarium Tsgrooten

bannerbeeld digitalisatie

De ontsluiting van het Antifonarium

Om het Antifonarium Tsgrooten toegankelijk te maken via de website van de Universiteitsbibliotheek, werd het gedigitaliseerd. Het resultaat van het scanproces zijn 347 losse bestanden . De uitdaging is deze aan de gebruiker aan te bieden met een realistische indruk van het origineel. Het is daarom weinig interessant de scans op te lijsten in een webpagina zonder enige presentatiemogelijkheden.

Binnen de beelddatabank van de Universiteitsbibliotheek wordt reeds enige tijd gebruik gemaakt van verschillende applicaties om digitale beelden efficiënt aan te bieden. De kern daarvan is het Digital Asset Management systeem (DAM) eRez. Dit programma laat toe digitale beelden te delen met de gebruiker, in te zoomen op details om ze beter te bestuderen, en dat in een mum van tijd. Daar is geen speciale software voor nodig, een browser volstaat.

eRez biedt de mogelijkheid om de beelden op verschillende manieren te bekijken; als thumbnails in een lijstje, als aparte beelden met specifieke informatie, als zoomer om een detail in het beeld te bekijken, en bladerend als in een boek, met de showcase.  Voor het Antifonarium bieden we twee mogelijkheden aan om het handschrift te bekijken: de showcase, waarmee je het boek kan doorbladeren, en een html-browser waarmee de pagina’s elk apart kunnen worden bekeken. In beide applicaties kan men inzoomen op details.

Dit systeem kan vervolgens vrij makkelijk worden ingebed in een website. Voor dit sleutelwerk werd een aparte website ontwikkeld waarin de beelden vrij worden aangeboden, alsook informatie over het handschrift, de opdrachtgevers, vroegere eigenaars en andere wetenswaardigheden.

Universiteitsbibliotheek
Rozier 9
t + 32 9 264 38 51
f + 32 9 264 38 52
libservice@ugent.be

© 2008 Universiteitsbibliotheek Gent