Antifonarium Tsgrooten

bannerbeeld digitalisatie

De persconferentie

De persconferentie die de verwerving aankondigt van het Antifonarium Tsgrooten door Vlaams minister van Cultuur, Bert Anciaux, ging door op woensdag 13 februari 2008.

Het bijhorende persbericht en fotomateriaal staan ter beschikking van de pers.

Universiteitsbibliotheek
Rozier 9
t + 32 9 264 38 51
f + 32 9 264 38 52
libservice@ugent.be

© 2008 Universiteitsbibliotheek Gent